Haere mai

Screen Shot 2015-02-27 at 2.31.22 pm

This slideshow requires JavaScript.

Whāia te iti kahurangi ki te tuohu koe me he maunga teitei – Aim for the highest peak and do not be deterred by anything less than the lofty mountain.